lørdag 3. desember 2016

Brev fra en mentor

Bibelselskapet har valgt å sette inn små overskrifter i bibeltekstene.
I det første kapittelet i dette brevet har de brukt denne: 
Apostelen og hans disippel
Den kunne stått som overskrift over begge brevene. Det er mye å lære om veiledning, disippelskap og mentorskap i brevene Paulus skrev til den unge disippelen Timoteus.

For mer informasjon se: 
"Bekreftelse og ansvarligggjøring".